Företagets Historia

Företaget grundades år 1978 av de nuvarande ägarna Seppo & Markku Hirvonen samt Teuvo Hirvonen. Det har under alla år varit ett renodlat familjeföretag, men har under årens gång ändrat struktur.

De fem första åren hade företaget sitt säte i Röstånga, Svalövs kommun. Efterhand som företaget växte anskaffades större och mer rationella lokaler i Landskrona. Dessa lokaler innehöll både utrymmen för verkstad och kontor. Byggnaden omfattade då ca 800 kvm. inklusive kontorslokaler.
Efter ca 3 år senare anskaffades ytterligare lagerplats. Detta genom ett tältlager som än idag fungerar som del av lagerytorna på företaget.
I maj 1996 beslutar man att utöka utrymmena ytterligare. Produktions- och lagerutrymmen utökas med ca 850 kvm för att bemöta de ökande service- arbeten åt kraft - och processindustrin inom närregionen. (Skåne)


Företaget har i dag ett nära samarbete med mineralulls tillverkare och stora plåtgrossister för att kunna vara med i den tekniska - och ekonomiska utvecklingen. Verkstadsarbeten har prioriterats i alla år. Detta eftersom det utgör kärnan i företaget. som i sin tur ger snabb och bra service åt kraft- och processindustrin.

Administration och Policy

HIRVONEN & CO AB: s målsättning vad gäller administration, är att på ett professionellt sätt styra, följa upp och dokumentera sina projekt. Detta gäller framförallt leveranstider, leveransomfattningar, upprättande av egna kontrollplaner och tillsättning av arbetsledare för montage.

Administrationen vad gäller dokumentation kan även kundanpassas för att exempelvis passa olika kvalitetssystem. Detta är även en central del i företagets policy.

Företagets policy innebär fokusering på kunden och därmed kvalitèn på arbete och resultat. Detta innebär i praktiken, att vid åtagande av projekt genomföra, dokumentera och slutföra projektet på ett sätt som tillfredställer kunden.


Personal Policy

All personal skall vara välutbildad och kompetent för sina arbetsuppgifter. Fortlöpande vidareutbildning skall anpassas till marknadens inriktade förändringar.
Som i alla branscher sker utveckling inom montage teknik eller material- tekniskt område. För att bemöta dessa förändringar utbildas personal periodvis inom nya typer av material och montage av dessa.
Personalen utbildas även internt till olika specialmaskiner som företaget äger och förfogar.

Företagets personal har stor sammanlagd erfarenhet inom isolerings- branschen som borgar för kvalitativt bra resultat. Arbetsledningen från företaget har varit verksamma i varierande projekt. Detta innefattar allt från vanlig mineralullsisolering till avancerade keramiska - och metallisolerings- projekt inom kärnkraft och offshore industri.

Tillbaka till första sidan
Fasad mot ringvägenLagerbildLagerbild

 

Nyhetsarkivet »»